I Trobada virtual de Ràdios Escolars en Xarxa

El passat 28 de novembre les campanes sonaven, i tot just marcaven l’hora en què membres de Ràdios Escolars en Xarxa (REX) es connectaven a la primera convocatòria virtual per ampliar el grup impulsor i començar a organitzar-se per equips de treball. Més d’una vintena de participants van trobar-se per compartir les seves experiències, propostes i expectatives respecte a què podem fer plegades. La plataforma Jitsi Meet va esdevenir l’espai on va dur-se a terme la sessió.

  

L’àmplia participació dels i les assistents va crear caliu que semblava difícilment explicable amb una convocatòria a distància, però l’interès a engegar un projecte compartit va extreure diversitat de propostes i suggeriments. Cadascú va tenir la possibilitat de presentar-se breument i de dir la seva, en què, sobretot, van emfatitzar-se les propietats de l’ús de la ràdio a l’escola per la comunitat educativa, radiofònica i comunitària. 

La jornada va posar sobre la taula el moment preconsitutiu en què es troba REX. Amb la idea que la iniciativa sigui sostenible a llarg termini, el grup impulsor va formular una proposta organització interna estructurada per comissions, és a dir, en petits grups de treball que permetin construir de manera cooperativa. Parlem de la comissió batec, la comissió web i eines digitals mancomunades, i la comissió jornades.

Comissió Batec

És el grup de treball que elaborarà i proposarà a l’Assemblea General un pla estratègic i d’accions com a full de ruta comú de la xarxa de ràdios escolars. A més, acompanyarà aquest full d’un pla de sostenibilitat i d’un marc de funcionament. En el món cooperatiu, podem assimilar aquesta comissió al Consell Rector. Es pot trobar cada quinze dies o cada tres setmanes al mes.

Comissió Web i altres eines mancomunades

És el grup responsable que recopilarà les necessitats i suggerències de les diferents comunitats educatives i radiofòniques en aquest àmbit. A partir del recull, elaborarà una proposta de pàgina web desenvolupada amb un pla d’execució i pressupost. A més, proposarà eines digitals que ens permetin mancomunar coneixements, és a dir, compartir recursos, generar materials col·laborativament, etc. Aquesta comissió es pot reunir una vegada al mes.
 

Comissió Jornades

És el grup que pensarà, elaborarà i executarà accions per conèixer-nos més i difondre la nostra existència al món. La primera d’aquestes jornades serà al febrer, de la mà del Departament d’Educació, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i del Mercat de l’Audiovisual de Catalunya (MAC). Aquesta comissió es pot reunir una vegada al mes. 
 
D’acord amb els pilars fundacionals fonamentats en el procomú, va exposar-se un pre-marc de funcionament de Ràdios Escolars en Xarxa i els tres equips de treball pensats perquè la comunitat interessada a fer créixer el projecte pugui sumar-s’hi a través d’un formulari obert fins al dia 8 de desembre. I, de fet, la resposta de la comunitat present va ser del tot motivadora! La trobada, que preveia ser d’una hora de durada, va acabar allargant-se mitja hora més, i totes les aportacions han quedat recollides en la primera acta de REX. 
 
Com diria la mestra Victòria Alemany, que va excusar la seva participació, “pareix que comença l’aventura!”.